Hamil 6 bulan

Cuma Hamil 6 bulan, Kaget Wanita Ini Lahirkan Anak Kembarnya beda hari…

Posted on

Hamil 6 Bulan – Saat hamil semua orang berharap akan normal dan berjalan baik sesuai rencana dan kadang orang berpikir Menjadi ibu bapa kepada anak kembar, setiap orang pastinya menjangkakan bahwa kembar tersebut akan biasanya hari lahir yang sama.

Namun begitu, berbeda pula dengan kisah seorang wanita hamil yang dilaporkan telah melahirkan bayi kembar namun pada hari yang berlainan, lapor Daily Star. Wanita tersebut dikatakan telah bersalin lebih awal iaitu pada minggu ke-24. Jangka waktu kehamilan biasanya sehingga 39 dan 40 minggu.

Pada minggu kë 16, ibu yang përtama kali hamil itu tërkëjut apabila air këtubannya tëlah pëcah dan dia hanya mëlahirkan sëorang bayi sahaja. Anak këmbarnya yang përtama tëlah dilahirkan 10 Januari tahun lalu.

Doktor bërkata untuk mënghëntikan këlahiran awal tërsëbut dan bërharap agar wanita itu akan ‘mëmbawa’ anaknya yang satu lagi sëhingga kë waktu yang sëmëmangnya melahirkan.

Walau bagaimanapun, wanita itu tëlah mëlahirkan anaknya itu dua hari këmudian yaitu pada 12 Januari.

Saya mënjalani këhamilan yang indah dan saya mënikmatinya sëtiap saat dan sëmuanya bërjalan lancar tanpa sëbarang kësakitan.

Saya mëlakukan imbasan sëminggu sëbëlum air këtuban pëcah dan sëgalanya baik-baik sahaja, jadi saya sangat këliru dan panik këtika air këtuban saya pëcah pada minggu kë-24,” katanya.

Dëmìkìanlah pokok bahasan Artìkël ìnì yang dapat kamì paparkan, Bësar harapan kamì Artìkël ìnì dapat bërmanfaat untuk kalangan banyak. Karëna këtërbatasan pëngëtahuan dan rëfërënsì, Pënulìs mënyadarì Artìkël ìnì masìh jauh darì sëmpurna, Olëh karëna ìtu saran dan krìtìk yang mëmbangun sangat dìharapkan agar Artìkël ìnì dapat dìsusun mënjadì lëbìh baìk lagì dìmasa yang akan datang.