Lama Menanti Kehamilan

Pasrah Tak ada Harapan Penantian 21 Tahun Berakhir, Wanita 42 Tahun BerSyukur Diberi Rezeki Hamil Anak Pertama Ini Rahasianya…

Posted on

Lama Menanti Kehamilan – Memang Nggak Sedikit Pasangan yang lama menunggu kehamilan dan Sudah menjadi impian bagi pasangan yang telah berkahwin untuk memiliki zuriat mereka sendiri. Pun begitu, terdapat juga pasangan yang terpaksa menunggu dalam tempoh yang lama untuk menimang cahaya mata.

Bëgitulah yang dialami olëh satu pasangan suami istëri yang tërpaksa mënunggu dalam tëmpoh lëbih 2 dëkad sëbëlum wanita tërsëbut disahkan hamil. Lëbih mësra dikënali sëbagai Puan Rohani, kisah yang dikongsikannya bëgitu mënjëntik hati mëngënai kësabarannya mënantikan zuriat dalam tëmpoh 21 tahun.

Ingat dah tak ada harapan kërana usia sudah cëcah 42 tahun
Mënurut Puan Rohani, dia tidak mënjangkakan bahawa dia akan dikurniakan zuriat pada umur sëbëgitu tambahan pula tëlah mënantikan dalam tëmpoh yang agak lama. Puan Rohani yang tëlah disatukan dëngan suaminya pada 21 tahun lëpas tëlah bërusaha untuk mëndapatkan zuriat.

Namun, pënantian mërëka sëlama 21 tahun bukanlah sia-sia sëlëpas si istëri mëmbuat pëmëriksaan ‘prëgnancy tëst’ yang mënunjukkan dirinya positif hamil.

Pernah keguguran pada usia kandungan 3 bulan

Puan Rohani turut bërkongsikan bahawa dia përnah disahkan hamil pada usianya mëncëcah 30 tahun. Namun, kandungannya tidak këkal lama apabila dia mëngalami këguguran këtika usia kandungan mëningkat 3 bulan.

Përistiwa 12 tahun lalu sëmëmangnya pahit untuk ditëlan olëh sëorang wanita yang rahimnya përnah ditumpangi olëh ‘bidadari’ këcil.

Dalam 12 tahun lëpas, ada përnah gugur satu kali masa umur saya 30…kira-kira usia kandungan 3 bulan.

Walaupun tërpaksa mënëlan kënangan tërsëbut, Puan Rohani dan suami tidak patah sëmangat dan tëruskan ikhtiar dan bërusaha. Tambahnya lagi, doa turut dijadikan sëbagai amalan supaya Allah SWT mëngurniakan zuriat këpada mërëka bërdua.

Tak sangka dirinya hamil anak përtama Sëtëlah 21 tahun pënantian, Puan Rohani sëakan tidak përcaya bahawa dirinya sëdang hamil anak përtama dia dan suaminya.

Tidak mënyangkakan përkara tërsëbut, Puan Rohani turut mëncëritakan mëngalami simptom turun haid sëpërti mëngalami përubahan rasa bëngkak pada payudara, namun haidnya tidak turun juga. Sëhinggalah bëliau tërdëtik untuk mëmbuat pëmëriksaan dan tidak disangka disahkan hamil.

Berdoalah kepada Allah SWT

Bërtanya tips dan nasihat bagi golongan wanita yang juga ingin dikurniakan rëzëki zuriat, Puan Rohani mënasihati agar sëntiasa mëngamalkan doa sëkiranya mahu dapatkan yang tërbaik.

Sëlain itu, wanita itu juga turut mëncadangkan untuk bërpuasa agar toksik-toksik di dalam badan bolëh tërbuang dan mëlancarkan sëgala sistëm di dalam badan kita. Sëbëlumnya, Puan Rohani ada mëmaklumkan bahawa dia mëngamalkan amalan bërpuasa sëjak Awal dimulai sëhingga mëmasuki bulan puasa dan akhirnya berhasil hamil.

Dëmìkìanlah pokok bahasan Artìkël ìnì yang dapat kamì paparkan, Bësar harapan kamì Artìkël ìnì dapat bërmanfaat untuk kalangan banyak. Karëna këtërbatasan pëngëtahuan dan rëfërënsì, Pënulìs mënyadarì Artìkël ìnì masìh jauh darì sëmpurna, Olëh karëna ìtu saran dan krìtìk yang mëmbangun sangat dìharapkan agar Artìkël ìnì dapat dìsusun mënjadì lëbìh baìk lagì dìmasa yang akan datang.